BÜYÜK VERİ

Sanal ortamda bulunan tüm bilgilerin doğru ve güvenilir bir şekilde düzenlenerek kullanımına sunulması, verinin analiz edilip sınıflandırılmış, anlamlı ve işlenebilir hale dönüştürülmüş durumudur.
Büyük veri (Big data), elde bulunan verileri en kullanışlı hale getirip, işletmelerin ve kurumların müşterileri ve iş yapma biçimleri hakkında olan görüşlerine yeni bir bakış açısı getirmeyi, yeni kanallar açmayı ilke edinmiştir. Bu noktada en faydalı bilgiye ulaşmak için big datanın prensipleriyle hareket edip verinin en sade ve işlenebilir halini ortaya koymak gerekir. Birçok veri noktası karşılaştırılır, verilerin birbirleriyle olan ilişkileri ortaya çıkarılır ve bu ilişkiler öğrenmemizi dolayısıyla daha akıllı kararlar almamızı sağlar.

Büyük Veri Sistemlerinin Kullanım Alanları:
Firmaların müşterileri, malzeme tedarikçileri, şirket içerisindeki her türlü işlem ve ürünleri ile ilgili veri toplamakta ve anlamlı raporlar üretilmekte.
İlaç depolarında yüzbinlerce ilacın adını ve tam olarak nerede bulunduklarını, herhangi bir ilaca ulaşmak istediğimiz zaman yerini doğru bir şekilde bulabilmemizi sağlayan sistemlerin arkasında büyük veriler yatmaktadır.

Büyük Veri ile hayal gücünüzü eş değer tutabilirsiniz çünkü bu kadar büyük veri kümeleri ile yapabileceğiniz her şey hayal gücünüz ile sınırlıdır. Sadece ne yapmak, neyi bilmek istediğinizi iyi planlamamız gerekmektedir.

MOZ TEKNOLOJİ

Büyük Veri

Büyük veri kümeleri ile yapabileceğiniz her şey hayal gücünüz ile sınırlıdır, sadece ne yapmak, neyi bilmek istediğinizi iyi planlamamız gerekmektedir.

MOZ TEKNOLOJİ

Avantaj

Firmaların müşterileri, malzeme tedarikçileri, şirket içerisindeki her türlü işlem ve ürünleri ile ilgili veri toplamakta ve anlamlı raporlar üretilmekte. Bigdatayı kullanan şirketler yapılan araştırmaya göre %50 daha fazla kar elde etmektedirler.

MOZ TEKNOLOJİ

Bigdata 3V

Big Data'nın 3 karakteristik özelliği olan variety (çeşitlilik), velocity (hız) ve volume (hacim) kelimelerinden türeyen 3V kavramıdır. Büyük veriyi daha iyi anlamamıza yardımcı olurlar.