MOZ TEKNOLOJİ

Akıllı Ulaşım Sistemleri

Akıllı Ulaşım Sistemlerinin amacı yol güvenliğini, yol kapasitesini, hareket kabiliyetini, seyahat konforu ve hızını artırırken, ulaşımın insan, çevre ve enerji kaynakları üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, böylece birey ve kurumların günümüzdeki ve gelecekteki verimliliğini artırmaktır. Bu amaç doğrultusunda bu alanda çalışan gerçek kişi ve kurumlarla birlikte teknolojik altyapıyı oluşturan fiziksel ve yazılımsal donanımlardan oluşan sistem aktörlerinin de birbirleri ile uyumlu bir şekilde çalışmaları sistemin devamlılığı açısından ön şart olarak kabul edilmektedir.

Güvenlik sistemleri denince akla ilk gelen MOZ; Kapalı devre görüntü ve kayıt sistemleri, çeşitli sayıda kameralar kullanılarak belirli bir bölgenin gözetlenebilmesi, elde edilen görüntülerin kayıt altına alınması ve video ekranlarında görüntülenmesine olanak sağlayan son teknolojik sistemlere sahiptir. Günümüzde güvenliğin daha fazla önem kazanması ile birlikte, sistemin kurulumundaki yeni gelişmeler; bu sistemleri çok çeşitli yaşam alanlarına dahil etmiştir.

Ulaşımda hız, güvenlik, kolaylık ve konfor vazgeçilmez unsurlar arasındadır. Bir noktadan diğerine insan ve mal nakli çok daha akıllı hale gelmektedir. Araç takip, plaka tanıma, akıllı kavşak yönetim sistemleri şimdiden yaygın olarak kullanım alanı bulmaktadır. Bu örneklerden de kolaylıkla anlaşılabileceği gibi Akıllı Ulaşım Sistemleri teknoloji tabanlı bir çok bileşenden meydana gelmektedir. Taşıtlar, malzeme, kontrol sistemleri algılayıcılar, kameralar, yazılımlar, bilgi gösterim sistemleri bu bileşenlerden bazılarını oluşturmaktadır.

MOZ TEKNOLOJİ

Büyük Veri

Büyük veri kümeleri ile yapabileceğiniz her şey hayal gücünüz ile sınırlıdır, sadece ne yapmak, neyi bilmek istediğinizi iyi planlamamız gerekmektedir.

MOZ TEKNOLOJİ

Akıllı Ulaşım Sistemleri

Ulaşımın insan,çevre ve enerji kaynakları üzerindeki olumsuz etkilerini azaltırken birey ve kurumların günümüz ve gelecekteki verimliliğini artırıyoruz.

MOZ TEKNOLOJİ

Network ve Altyapı Çözümleri

Teknolojik alt yapı uygulamaları, akıllı binalar ve ürün belirleme, mühendislik projelendirme hizmetleri.