SİBER GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI

Dijital Teknoloji Analitiğinin bir avantaj sağladığı gittikçe dijitalleşmeyi arttıran dünyada rekabet etmek için teknoloji yeteneklerinizi modernleştirmek bir gereklilikten daha fazlasıdır; işletim modelinizin ve maliyetlerinizin bu önceliklere yapılandırmanız herkesin doğru işi yaptığından emin olmanıza yardımcı olur. Siber Güvenlik, kurumlardaki bilgi ile etkileşimi olan(uygulama, system, network vb.) varlıkların güvenliğinin sağlanmasını kapsar.
Kötü amaçlı kişilere, programlara, kurumlara karşı bilgi güvenliğinizi analiz ederek alanında uzman mühendislerimizle kötü amaçlı unsurlara karşı önlemlerimizi alıyoruz.
Bilgi güvenliği danışmalığı günlük rutin işleyiş sırasında güvenlik adına yapılması gerekenleri, saldırı öncesi alınmasını gereken tüm tedbirleri, saldırı anında yapılması gereken aksiyonları ve saldırı sonrası yapılması gereken işlemleri tanımlar.

Bilişim Güvenliği Danışmanlığının Önemli Adımları:
. Hizmet verilecek kurumun varlıklarını analiz etmek ve hangi güvenlik ölçütlerine ihtiyaç duyulduğunu belirlemek,
. Kurumun karşı karşıya kalabileceği riskleri belirlemek ve önceliklendirmek,
. Kurumun sahip olduğu varlıklarına karşı oluşabilecek tehditleri belirlemek,
. Kurumun varlıklarını korumak için güvenlik protokolleri/kuralları oluşturmak ve güvenlik planları tasarlamak,
. Kurum yetkilileri ile diyalog halinde kalmak, çalışan ve paydaşları güvenlik riskleri ve tedbirleri konusunda güncel tutmak,
. Güvenlik uzmanlarından oluşan ekibi koordine etmek ve görev paylaşımı yapmak,
. Risk değerlendirme testleri ile olası tehditleri analiz etmek, alınacak aksiyonları belirleyerek riski olabildiğince azaltmak ve bulguları rapor etmek gibi adımları kapsayan zafiyet değerlendirme testleri yapmak,
. Güncel güvenlik sistemlerini, araçlarını ve teknolojilerini kullanmak,
. Tüm prosedürlerin tekrar edilebilir olmasını sağlayarak etkinlik ve devamlılık sağlamak.

Siber Güvenlik Danışmanlık Hizmetlerimiz
Penetrasyon (Sızma) Testleri, DoS / DDoS, Performans ve Yük Testleri, Kaynak Kod Güvenlik Denetimi Hizmeti, Linux / UNIX Sistem Güvenliği Sıkılaştırma Hizmeti, Windows Sistem Güvenliği Sıkılaştırma Hizmeti, ISO 27001 (BGYS) Kurulum ve Yönetimi, Web ve Mobil Uygulama Güvenlik Testleri, Zararlı Yazılım (Malware) Analizi, PCI DSS Danışmanlığı, Bilgi Güvenliği İhlal ve Olay Yönetimi Hizmeti, SOC Danışmanlık Hizmeti, Siber Suç ve Adli Bilişim Analizi, Siber Tatbikat ve Güvenlik Verimlilik Ölçümü, Açık Kaynak Kod Güvenlik Çözümleri, APT Testi ve Analizi Hizmeti, Log Yönetimi ve Korelasyonu Hizmeti, Bilgi Güvenliği Proje Yönetimi Hizmeti, Kurumsal Bilgi Güvenliği Eğitimleri, Sızma Testi Sonuçları Kapama ve Destek Hizmeti, Siber Tehdit İstihbaratı Hizmeti, Normshield Güvenlik Zafiyeti Yönetim Sistemi, Outsource Bilgi Güvenliği Uzman Temini, SCADA Kurulumu, ICS / SCADA Güvenlik Testleri ve Güvenliği, Sürdürülebilir Bilgi Güvenliği Farkındalık Programı, Kurumlara Yönelik Bilgi Güvenliği Karnesi Oluşturma, SIEM Korelasyon ve SOME Tatbikat Hizmeti

MOZ TEKNOLOJİ

Kurumsal Bilgi Güvenliği

Kurumların iç ve dış siber tehditlerden korunmasına yardımcı olarak sistem sürekliliğini ve bilgilerin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin bozulmadan iletimi/saklanması gibi güvenlik politikalarının uygulanması için danışmanlık hizmetlerimizi kapsar.

MOZ TEKNOLOJİ

Penetrasyon (Sızma) Testleri

Penetrasyon Testi ile güvenlik açıkları, tasarım zayıflıkları ve riskler ortaya çıkarılarak kurumun tüm bilgi kaynakları güvenceye alınır. İşinizin devamlılığını etkileyebilecek saldırılara karşı hazırlıklı olursunuz.

MOZ TEKNOLOJİ

Zararlı Yazılım (Malware) Analizi

Kurumsal ağ ortamlarında sık rastlanılan ve klasik güvenlik yazılımları (Antivirüs, HIPS vb) tarafından fark edilemeyen zararlı yazılımların analiz edilmesi, etki ve aktivitelerinin belirlenmesi ve sistemden kaldırılması için gerekli çalışmaların yapılmasını amaçlamaktadır.